Продажа посевного материала сельскохозяйственных культур 

Елітне насіннєве господарствоСонячне”         

Україна ,   Дніпропетровська область     

Солонянський район

с. Петриківка

 

                      РЕАЛІЗУЄ   НАСІННЯ

                  Ярі культури урожаю 2018р.

ЯРИЙ   ЯЧМІНЬ

С/еліта
Сталкер
Адапт
Еліта
Сталкер
Адапт
1 репродукція
Сталкер
Адапт

                ОЗИМІ   З    УРОЖАЮ 2019р .

 

ОЗИМА   ПШЕНИЦЯ

C/ЕЛІТА

                                           Одеська 267,     

                                           Подолянка      Богдана  

ЕЛІТА

                                           Антоновка      Одеська 267  

                                          Подолянка        Богдана        

                                                         

1 РЕПРОДУКЦІЯ         Антоновка         Новокиївська

                                         Подолянка                                    

ОЗИМИЙ   ЯЧМІНЬ    

ЕЛІТА                                   Дев’ятий вал                                 

1 РЕПРОДУКЦІЯ                  Дев’ятий вал

РЕПРОДУКЦІЙНЕ           ОЗИМИЙ ЯЧМІНЬ :Майбрід

                                       ОЗИМА ПШЕНИЦЯ: Одеська 267                  

ОЗИМИЙ   РІПАК                                      Чемпіон України

ГОРОХ

2 репродукція                Модус

ПРОСО   Константинівське    еліта

СУДАНСЬКА ТРАВА Голубовська 25

СОНЯШНИК   Прометей,Ясон

                            

Можливі   скидки     

Контактний  телефон     Агроном –      (067) -295-04-19                          

 

E-mail:son24999043@ukr.net

                             

Сайт :Sonyachne.com., Sonyachne.key.ua


 

 ОПИС КУЛЬТУР

 
 ОЗИМА   ПШЕНИЦЯ:
 
 
Антонівка
Пшениця озима м’яка

Оригінатор - Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення (м. Одеса)

 Занесений до переліку сортів рослин, перспективних для вирощування у всіх зонах України в 2008 році.

Біологічні ознаки. Сорт інтенсивного типу, універсального використання на різних агрофонах. Високопродуктивний за рахунок кущистості, добре озерненого колоса та високої маси 1000 зерен. Врожайність 48,6-87,5 ц/га. Середньостиглий. Вегетаційний період складає 280-285 днів. Середньорослий - 92-96 см., стійкий до вилягання (7-8 балів), осипання (8-9 балів) та проростання зерна в колосі. Високозимостійкий. Посухостійкий (8-9 балів). Характеризується польовою стійкістю до найбільш поширених захворювань: септоріозу колоса (5-6- балів), летючої та твердої сажки (3-4), борошнистої роси (4-5), та добре вираженої стійкості до бурої та стеблової іржі.

Якість зерна. Відповідає вимогам щодо сильних пшениць. Вміст

сирого протеїну - 12,5-13,8 %, вміст сирої клейковини 28,4- 33, 6%,

сила муки 380-450 o.a., об'єм хліба 1420-1470 см. Загальна оцінка хліба 4,7-5,2 бали.

Апробаційні ознаки. Різновид еритроспермум, колос білий,

остистий, не опушений, циліндричної форми, крупний (9-11 см), середньої щільності(20-22 колоска на 10 см стрижня). Ості грубі, зазубрені, колоскова луска ланцетоподібна, плече її піднесене, зубець довгий, ледь зігнутий. Зернівка червона, крупна, яйцеподібна.

Агротехнічні вимоги. Сорт позитивно реагує на високий агрофон, в той же час забезпечує високу врожайність на низькому агрофоні та непарових попередниках. Строки сівби і норми висіву загальноприйняті для озимої м'якої пшениці.
 
Подолянка
Пшениця озима м’яка

Оригінатор: Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Миронівський інститут пшениці ім. Е.М. Ремесла УААН.

Занесений до Реєстру сортів рослин України на 2003 рік для вирощування в Поліській, Лісостеповій та Степовій  зонах України на богарі та зрошенні. Національний стандарт для усіх зон України.      Біологічні ознаки:    Різновидність лютесценс. Сорт середньо стебловий, інтенсивного типу, середньостиглий. Має високі зимо- та посухостійкість, стійкість до обсипання зерна навіть за перестою, середньо стійкий до вилягання та ураження борошнистою росою, бурою листковою іржею, кореневими гнилями. Відноситься до сортів універсального використання. Забезпечує отримання високих і стабільних по роках урожаїв на різних фонах мінерального живлення. Сорт невибагливий до умов вирощування, має високу екологічну пластичність і є по суті страховим сортом.

Продуктивність: Сорт Подолянка як менш вибагливий до умов вирощування має також вагомі переваги над іншими сортами по середніх та задовільних попередниках та на середньому й бідному агрофонах. Характеризується доброю регенераційною здатністю, інтенсивним початком відростання і швидким приростом вегетативної маси, витривалістю до весняних похолодань, має високу кущистість, густий стеблостій, добре заглушує бур’яни. Урожай зерна в державному сортовивченні (2001-2002 р.р.) у 52 сортодослідах становив 60,0-87,0 ц/га.

Якість зерна. Борошномельні та хлібопекарські властивості відмінні. Зерно Подолянки містить 13,5-14,7% білка, 28,7-31,5% сирої клейковини, сила борошна 320-410 а.о., об’єм хліба із 100 г борошна 1100-1200 мл, загальна оцінка хлібопекарських властивостей 4,0-4,5 бала. Віднесений до сильних пшениць. При належній агротехніці генетика сорту забезпечує отримання високоякісного зерна.

 
Новокиївська
Пшениця озима м’яка

ОРИГІНАТОР: Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла НААН України.

ЗАНЕСЕНИЙ ДО РЕЄСТРУ СОРТІВ РОСЛИН УКРАЇНИ на 2010 рік для вирощування у поліській, лісостеповій та степовій зонах України.

БІОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ: сорт середньорослий, інтенсивного типу, середньоранній. Стійкий до вилягання. Морозостійкість висока. Посухостійкий. Середньостійкий до ураження борошнистою росою та бурою листковою іржею. Стійкий до осипання зерна. Різновидність - лютесценс.
ЯКІСТЬ ЗЕРНА: борошномельні та хлібопекарські властивості добрі й відмінні. Зерно сорту Новокиївська містить 13,9-16,2 % білка, 26,6-34,3% сирої клейковини, сила борошна 242-365 а.о., об’єм хліба із 100 г борошна 930-1210 мл, загальна оцінка хлібопекарських властивостей 8,0-8,5 бала. Відноситься до сильних пшениць.

ГОСПОДАРСЬКІ ОЗНАКИ: сорт створений для запізнілих строків посіву. Він витримує пізні строки посіву і має суттєві переваги за продуктивністю зерна над іншими сортами при розміщенні по гірших попередниках (кукурудза на зерно, соняшник та інші).
За своєю невибагливістю до умов вирощування є кращим прообразом знаменитого сорту Миронівська 808. Сорт високоурожайний, інтенсивного типу. За даними оригінатора (ІФРГ НАН України) за роки конкурсного випробування (2007-2009 рр.) середня урожайність сорту Новокиївська складає 90,7 ц/га, що на 5,7 ц/га перевищує врожайність стандарту.
Урожай зерна в Державному сортовивченні (2007-2009 рр.) у 62 сортодослідах становив 50,7 - 101,8 ц/га.
Середня гарантована надбавка урожаю сорту над національними стандартами за три роки Державного сортовипробування складає 8,3-10,7 ц/га.
Суттєві прибавки урожаю сорту Новокиївська до національного стандарту - 5,1-35,5 ц/га отримано у 39 сортодослідах, у т.ч. прибавки 10,4-35,5 ц/га - у 26 сортодослідах, 18 областей України, що охоплюють зони Степу, Лісостепу та Полісся (Запорізька, Кіровоградська, Дніпропетровська, Миколаївська, Донецька, Чернівецька, АР Крим, Черкаська, Вінницька, Хмельницька, Полтавська, Харківська, Чернігівська, Київська, Житомирська, Рівненська, Волинська, Івано-Франківська).
Максимальний урожай сорту 101,8 ц/га отримано в Хмельницькому державному центрі експертизи сортів рослин Хмельницької області та Дослідному сільськогосподарському виробництві Київської області - 104,0 ц/га.

АГРОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ: сорт універсального типу використання. Його можна розміщувати по всіх попередниках, застосовуючи інтенсивні технології з внесенням оптимальних доз мінеральних добрив. На високих фонах мінерального живлення для запобігання виляганню необхідно вносити ретарданти.
Для забезпечення отримання високих урожаїв зерна необхідно проводити також 2-3- разовий захист рослин від шкідників та хвороб, особливо після викидання колосу, фунгіцидами типу фалькон чи фолікур.
З метою отримання високоякісного зерна потрібно проводити третє підживлення сухими азотовими туками чи позакореневе підживлення карбамідом N 10-15 у фазі колосіння-молочна стиглість.
Норма висіву насіння 4,5-5,5 млн схожих зерен на 1 га залежно від зони та вологозабезпечення.
 
Смуглянка
Пшениця озима м’яка

Оригінатор: Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Миронівський інститут пшениці ім. Е.М. Ремесла УААН (м. Київ).

Занесений до Реєстру сортів рослин України на 2004 рік для вирощування в Поліській, Лісостеповій та Степовій зонах України.

Біологічні ознаки. Сорт короткостебловий (80-85 см), високо- інтенсивного типу. Середньоранній, вегетаційний період 278-281 день. Високостійкий до вилягання, борошнистої роси та бурої листкової іржі, стікання, проростання та обсипання зерна. Стійкий до посухи. Зимостійкість перевищує середню.

Господарські ознаки: На високому фоні мінерального живлення забезпечує рекордні врожаї. Смуглянка - перший сорт, що за всю історію державного сортовипробування сформував урожай в 114,1 ц/га (Вінницька область, 2002 р.) та 115,2 ц/га (Київська область, 2004 р.).

Якість зерна. Борошномельні та хлібопекарські властивості добрі й відмінні. Зерно містить 13,0-14,4% білка, 28,9-35,8% сирої клейковини, сила борошна 328-343 а.о., об'єм хліба із 100 і борошна 1000-1100 мл, загальна оцінка хлібопекарських якостей 4,0-4,2 бала. Віднесений до сильних пшениць.

Агротехнічні вимоги. Технологія вирощування звичайна як для сортів високо інтенсивного типу. Сорт потребує, добре реагує І витримує високі фони мінерального живлення, формуючи на них високі врожаї. Для забезпечення отримання високих урожаїв зерна необхідно проводити також захист рослин від шкідників та хвороб, особливо після викидання колосу.

З метою отримання високоякісного зерна необхідно проводити третє підживлення сухими азотовими туками чи позакореневе підживлення карбамідом №10-15 у фазі колосіння - молочна стиглість.

Норма висіву насіння 5,0-6,0 млн. схожих зерен на 1 га залежно від зони вологозабезпечення. Сіяти в другій половині оптимальних строків.

Сталева

ОРИГІНАТОР: Приватне науково-виробниче об'єднання "Бор".

ЗАНЕСЕНИЙ ДО РЕЄСТРУ СОРТІВ РОСЛИН УКРАЇНИ в 2012 році для

вирощування у лісостеповій зоні України.

БІОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ: сорт виведений шляхом індивідуального відбору в F-2 з популяції схрещування сортів Шестопалівка, Миронівська - 808, Безоста-1 і Одеська-83.
Універсальний, однак має яскраво виражений ухил інтенсивного використання. Сорт має рекордно високу стійкість до вилягання, що дозволяє витримувати 10-тонний урожай на перестою, без вилягання, осипання та проростання на корені. Сорт Сталева рекордсмен по ширині ареалу виробничого використання.
Різновид еритроспермум (осистий). Період яровизації 20 днів (дворука). Колосіння ультра раннє, дозрівання раннє.
Колос великий, середньої довжини (10-12 см), середній щільності, на 10 см стрижня 24 колоска. Форма колоса циліндрична. Восковий наліт сильно виражений, при дозріванні колос білий, неломкий. Ості коротше колоса, середнього розгалуження, грубі, середньої товщини, при дозріванні білі.
Колоскова луска велика, яйцеподібна, нервація слабо виражена. Зубець короткий, гострий, злегка зігнутий. Плече вузьке, скошене. Кіль сильно виражений до основи.
Лист зелений, великий. Восковий наліт сильно виражений, опушення відсутнє. З осені, на початку кущіння листя світліші, довші і більш розлогі ніж у сорту Шестопалівки.
Сорт стійкий до ґрунтової та повітряної посухи, жаростійкий. Володіє підвищеною зимостійкістю і морозостійкістю. Має комплексну стійкість до всіх захворювань озимої пшениці.
Стебло порожнисте, товсте, міцне. Габітус напів прямостоячий. Стебло зелене, при дозріванні білого кольору без опушення. Восковий наліт сильно виражений.
Форма зерна яйцеподібна, забарвлення червоне, борозенка середня, підстава голе, чубчик середньо опушений.
Сорт відноситься до групи сильних пшениць.
Урожайність у конкурентному сортовипробуванні за 3 роки середня врожайність 86,2 ц / га, що на 7,8ц вище стандартів сорти Шестопалівка. За урожаю сорт Сталева є абсолютним лідером протягом всього періоду використання в конкурсному, колекційному і в виробничому сортовипробуванні. Сорт Сталева універсального виробничого використання для будь-яких екологічних умов і технологій, в тому числі і на зрошенні. Однак найкращий регіон виробничого використання є лісостеп України. Це найвдаліший сорт п'ятого покоління для виробництва.

Шестопалівка

 ОРИГІНАТОР: Приватне науково-виробниче об'єднання "Бор".

ЗАНЕСЕНИЙ ДО РЕЄСТРУ СОРТІВ РОСЛИН УКРАЇНИ з 2007 року.

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Степу, Лісостепу та Полісся України.

АПРОБАЦІЙНІ ОЗНАКИ: різновид еритроспермум. Висота стебла 86-90 см. Кущ прямостоячий, рослини середньої висоти.

БІОЛОГІЧНІ ТА ГОСПОДАРСЬКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Ранньостиглий. Має високі морозостійкість, посухостійкість, стійкий щодо осипання зерна, стікання та проростання зерна в колосі. Середньостійкий щодо вилягання, ураження борошнистою росою та бурої листової іржі. Зимостійкість сорту в умовах проморожування — вищесередня, в польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,5-8,8 бала. Стійкість сорту: до вилягання — 8,7-8,8 бала; до осипання — 8,1-8,8; до посухи — 8,1-8,4 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Сорт високопродуктивний та високопластичний.
Потенціал врожаю 70-85 ц/га. Вміст білка в зерні 14,2-14,3 %, клейковини - 29,7-30,5 %. Відноситься до сильних пшениць.

АГРОТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ: сорт високопродуктивний, універсального типу використання. Невибагливий до умов вирощування, попередників і строків сівби, має високу екологічну пластичність. З метою отримання високоякісного зерна потрібно проводити третє підживлення сухими азотовими туками чи позакореневе підживлення карбамідом N10-15 у фазі колосіння - молочна стиглість.
Норма висіву насіння 4,5-5,5 млн. схожих насінин на 1 га залежно від зони вологозабезпечення.

Пилипівка

  ОРИГІНАТОР: Селекционно- генетичний інститут УААН

 ЗАНЕСЕНИЙ ДО РЕЄСТРУ СОРТІВ РОСЛИН УКРАЇНИ у 2011 р.

 ГОСПОДАРСЬКІ ТА БІОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 напівінтенсивного типу, степової екології, урожайність 7,24-8,09 т/га, що на 6,9% вище стандарту Одеська 267;
 середньоранній, колоситься та дозріває на 1-2 доби раніше Одеської 267;
 тривалість яровизаційного періоду та фотоперіодична чутливість се- редні;
 посухостійкість вище середньої, морозо-, зимостійкість високі;
 стійкість до летючої сажки – 8 балів, жовтої іржі – 7 балів, септоріозу – 6-7 балів, фузаріозу колосу – 5-6 балів;
 стійкий до проростання зерна на пні;
 стійкість до вилягання – вище середньої.

 ЯКІСТЬ ЗЕРНА: належить до сильних сортів пшениці сила борошна 280-450 о. а., вмiст білка 12,5-14,0%, об’єм хліба 1480 см3, загальна оцiнка хлiба 4,8-5,0 бала.

АПРОБАЦІЙНІ ОЗНАКИ: різновид еритроспермум, середньорослий, ви- сота рослини 110-120 см. Колос веретеноподібний, середньої щільності та довжини, після дозрівання світло-білого кольору. Остюки середні за розмі- ром, розходяться в сторони, не цупкі. Колоскові луски овально- яйцеподібні, зубець короткий (2 мм), нервація добре виражена, кіль доходить до основи луски, плече середньої ширини, пряме або трохи скошене. Зерно червоне, овальне. Маса 1000 зерен 38-40,5 г.

АГРОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ: найбільш придатний для використання при звичайних технологіях вирощування по гірших попередниках. На відміну від сортів інтенсивного типу менш чутливий до зміщення строків сівби як у бік ранніх, так і пізніх. На збіднених на поживні речовини полях добре реагує на підживлення мінеральними добривами підвищенням урожайності та покращенням якості зерна. Дуже великі дози азотних добрив можуть викликати вилягання посіву.

    Озима пшениця Одеська 267

ОРИГІНАТОР: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН України.

ЗАНЕСЕНИЙ ДО РЕЄСТРУ СОРТІВ РОСЛИН УКРАЇНИ в 2010 році для вирощування в зонах степу, лісостепу України.

БІОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ: сорт середньостиглий, достигає пiзнiше Одеської 51 на 3-4 днi. Потреба в яровизації середня, чутливість до фотоперіоду підвищена. Висока морозо- і посухостійкість. Жаростійкість на рівні стандартів для степової зони. Стійкий до жовтої іржі (6-7 балів), септоріозу (6-7 балів), слабо уражується летючою сажкою (5 балів), середньо – борошнистою росою (4 бали), твердою сажкою (3-4 бали), фузаріозом колоса (3-4 бали), сильно – бурою іржею (1-3 бали). Висока стійкість до проростання та осипання, середня – до вилягання. Сорт Одеська 267 належить до групи сильних пшениць. Рiзновид еритроспермум. Середньорослий (110-120 см). Колос веретеноподібний, довгий (9-10 см), щiльний (23 колоски/10см стрижня). Пiсля дозрiвання колос i стебло бiлого кольору. Колоскова луска ланцето-видовжена, з добре виявленою нервацiєю. Зубець колоскової луски прямий, короткий (1,7-2,0 мм). Плече вузьке, скошене. Кiль добре виявлений, доходить до основи луски. Остюки середньої довжини, не перевищують довжини колоса, розходяться в сторони, цупкi. Зерно червоне, крупне (маса 1000 зерен 38,0-42,8 г), яйцеподібної форми, борозенка неглибока. Листя середнiх розмiрiв, неопушенi. Продуктивна кущистiсть висока.

Сорт один з найменш вимогливих до умов вирощування сортiв, тому рекомендується для гiрших попередникiв.

Негативна реакція на ранньо- та пiзньоосiннi строки сiвби виявлена меншою мірою, порівняно з іншими сортами.
 
                                         Озима пшениця "КОЛОНИА"

Оригинатор: «Лимагрейн». Cелекционер Майк Тейлор, США

КОЛОНИА

Сорт высокоинтенсивного типа выращивания.

Среднеспелый, созревает за 277–285 суток. Растения высотой 78–81 см. Группа зимостойкости при промораживании средняя – ниже средняя.

Крепкий стебель с высокой устойчивостью к полеганию. Высокая натура зерна и объем хлеба. Высокая устойчивость к комплексу болезней: мучнистая роса, бурая и желтая, стеблевая ржавчина, септориоз. Колониа имеет ген устойчивости к церкоспореллезной корневой гнили. Гнилестойкость к фузариозу колоса выше среднего.

Масса 1000 зерен – 40,8 г. Мукомольные и хлебопекарные показатели сорта хорошие. Сила муки – 261–315 е.а., объем хлеба из 100 г муки – 970–980 мл. Ценная пшеница.

Рекомендован для зон: лесостепь, Полесье.

АГРОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (БАЛЛЫ 19)

ЗИМОСТОЙКОСТЬ – 7

ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬ – 8

УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ – 7

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОЛЕГАНИЮ – 8

• Вегетационный период 277–285 дней

• Высота растений 78–81 см

• Содержание белка 13,60%

• Содержание клейковины 26,4–27,7%

• Норма высева 4,5–5,5 млн. зерен/га

• Потенциал производительности 135 ц/га

 
ОЗИМИЙ   ЯЧМІНЬ :
 
Озимий ячмінь Девятий вал

У реєстрі сортів рослин України з 2015 року. На зерно.

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – національний центр насіннєзнавства та сортовивчення.

Господарські та біологічні характеристики:

- Сорт дворучка;

- Зимо-, морозостійкість високі (7-8 балів), на рівні стандарту сорту Достойний;

- Високоінтенсивний, з потенційною врожайністю за роки сортовипробування у СГІ-НЦНС на рівні 9-10,6 т/га, надбавка до національного стандарту, сорт Достойний, в умовах СГІ-НЦНС складала 5,1-7,5 %;

- Посухостійкість на рівні (8-9 балів);

- Висота рослини (115-125 см);

- Стійкий до вилягання (8-9 балів);

- Маса 1000 зерен, 46-48 гр.;

- Стійкість до борошнистої роси та смугастого гельмінтоспоріозу (7-8 балів);

- Носій генетичної стійкості до сажкових захворювань;

- Середньостиглий, достигає на 2-3 дні пізніше сорту Достойний.

Апробаційні ознаки: різновид: pallidum. Колос шестирядний, довгий (9-11 см), нещільний (11-12 члеників на 4 см колосового стрижня) неламкий, прямокутної форми, з повільним переходом у верхній частині в ромбічну, солом’яно-жовтий. Ості довгі, з інтенсивним антоціановим забарвленням, слабо зазубрені, мало розлогі, тонкі еластичні. Колоскова луска тонка, вузька без опушення. Квіткова луска зморшкувата, нервація виражена слабко, слабко зазубрені, перехід в ость поступовий. Кущ напіврозлогий. Лист не опущений, зелений, з слабким восковим нальотом під час кущіння.

Зерно крупне, жовте, видовжиної форми.

Агротехніка. Звичайна для зони вирощування. Протруєння насіння та внесення добрив обов’язкове.

«Достойний» - ячмінь озимий, дворучка

«Достойний» - ячмінь озимий, дворучка• Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут УААН. Занесений до Реєстру сортів рослин України з 2006 року. На зерно.

• Господарські властивості.
Сорт - дворучка з підвищеною адаптивністю до умов вирощування в південних регіонах України. Можливість висіву в лютневі вікна. Добре кущиться за пізніх сходів восени і ранньою весною.
Середня урожайність в конкурсному сортовипробуванні інституту за три роки 99 ц/га, що на 8,8 ц/га вище сорту Основа.
Посухостійкий, стійкий до вилягання. Зимо-морозостійкість середня. Стійкість до борошнистої роси, чорної і кам'яної сажок досить висока, передача від донора СІ 13664. Скоростиглий, дозріває на 5-7 днів раніше сорту Основа.

«Достойний» - ячмінь озимий, дворучка• Апробаційні ознаки: Різновидність pallidum.
Колос шестирядний, середньої довжини (6-8 см), нещільний (10-11 члеників на 4 см колосового стрижня), неламкий, прямокутної форми з переходом у верхній частині в ромбічну, солом'яно-жовтий. Ості довгі, слабо зазубрені, трохи розлогі, тонкі, еластичні, жовті. Колоскова луска тонка, вузька, без опушення. Квіткова луска зморшкувата, нервація досить виявлена, нерви зазубрені, перехід в ость поступовий. Основна щетинка зерна повстяна.

«Достойний» - ячмінь озимий, дворучка• Кущ напіврозлогий. Лист не опушений, проміжний, зелений, зі слабким восковим нальотом під час кущіння. Висота рослин - 100-105 см. Зерно середнього розміру жовте, видовженої форми. Маса 1000 зерен - 40-41 г.

• Агротехніка: Звичайна для зони вирощування.
Разработка сайта